Połączenia sieciowe

Ekran ten pokazuje użytkownikowi połączenia, które są w danym momencie otwarte lub były ostatnio otwarte na danym komputerze. Użytkownik może uzyskać więcej informacji klikając pola wyboru u góry strony. Kliknięcie danego połączenia prawym klawiszem myszy pozwala użytkownikowi uzyskać bardziej szczegółowe informacje o danym adresie IP lub prześledzić trasę, jaką pakiety danych przebywają po drodze do lub z komputera – patrz sekcja: Narzędzia sieciowe.

Połączenia sieciowe