Dzienniki zapory ogniowej

Na tej stronie użytkownik przeglądać dzienniki zapory ogniowej dotyczące “połączeń” lub “aktywności”.

Jeśli wybrana zostanie opcja “połączenia”, wyświetlone zostaną szczegółowe dane o połączeniach, które zostały zablokowane w wyniku zastosowania reguł konfiguracji zapory ogniowej oraz reguł dotyczących aplikacji.

Jeśli wybrana zostanie opcja “aktywność”, podane zostaną informacje o innych działaniach wykonanych przez zaporę ogniową, na przykład nowe reguły blokowania i dopuszczania, które zostały utworzone automatycznie (ponieważ w ustawieniach zapory ogniowej wybrano opcje “decyduj automatycznie” lub “zapytaj”) i będą stosowane przy każdej próbie ustanowienia połączenia. Za każdym razem, gdy tworzona jest nowa reguła, jest ona dodawana do listy na stronie “Reguły dot. aplikacji”, gdzie można ją także modyfikować w razie potrzeby.

Dzienniki zapory ogniowej