Wykluczenia

Możliwe jest wykluczenie określonych miejsc lub nawet pojedynczych plików z procesu skanowania, co oznacza, że nie będą sprawdzane na obecność wirusów podczas żadnego zadania skanowania. Opcja ta może być użyteczna z następujących powodów:

  • Unikanie fałszywych alarmów – Jeśli program doniesie o zarażeniu pliku wirusem a użytkownik jest pewien, że jest to fałszywy alarm, może wykluczyć dany plik z dalszych skanów i uniknąć dalszych fałszywych alarmów. Prosimy jednak o powiadomienie Alwil Software o problemie, aby można go było usunąć w przyszłych wersjach.
  • Przyspieszenie przetwarzania – Jeśli na dysku znajduje się folder zawierający wyłącznie pliki graficzne, można go wykluczyć ze skanowania, co skróci całkowity czas skanowania.

Należy pamiętać, że tutaj zdefiniowane wykluczenia stosują się do wszystkich zadań skanowania na żądanie (uruchamianych ręcznie i zdefiniowanych w harmonogramie). Jeśli użytkownik chce wykluczyć pliki jedynie z określonych zadań skanowania uruchamianych ręcznie i zdefiniowanych w harmonogramie, powinien skorzystać z opcji na stronie Wykluczenia w ustawieniach skanowania. Aby wykluczyć pliki jedynie ze skanowania przez dowolną osłonę działającą w czasie rzeczywistym, należy użyć opcji ze strony Wykluczenia w ustawieniach zaawansowanych danej osłony.

Aby wykluczyć dane miejsce lub plik, należy najpierw kliknąć pole zawierające tekst <wpisz ścieżkę> a następnie wpisać miejsce lub plik podlegający wykluczeniu, albo kliknąć przycisk “Przeglądaj”, zaznaczyć pole wyboru obok miejsca lub pliku podlegającego wykluczeniu, a następnie kliknąć “OK”.

Jeśli użytkownik chce wykluczyć katalog wraz ze wszystkimi podkatalogami, konieczne jest dodanie “\* ” na końcu nazwy takiego katalogu, np. C:\Windows\*.

Aby usunąć dane miejsce lub plik z listy wykluczeń, należy raz kliknąć taki element, by go wybrać, a następnie kliknąć przycisk “Usuń”.

Wykluczenia