Ustawienia podstawowe

Strona ta zawiera opcje ustawień dotyczące wyglądu programu avast! oraz wyświetlania specjalnych zadań skanowania w interfejsie użytkownika.

Wygląd

  • Pokaż ikonę avast! w polu systemowym – Pomarańczowa kulka z literą “a” – ikona programu avast! – będzie wyświetlana w polu systemowym (obok zegara). Wskazuje ona status programu. W normalnej sytuacji ikona wskazuje, że program avast! jest uruchomiony a wszystkie osłony działające w czasie rzeczywistym są aktywne. Jeśli jednak ikona jest wyszarzona lub przekreślona, jedna lub kilka osłon zostało wyłączonych.
  • Animacja ikony podczas skanowania – Przy każdym skanowaniu dowolnego elementu (np. odbieranej/wysyłanej wiadomości pocztowej, otwieranego pliku lub pobieranej strony WWW), ikona w kształcie kulki z literą “a” obraca się, co oznacza, że trwa skanowanie.
  • Użyj specjalnych efektów graficznych – Opcja zmienia jedynie wygląd niektórych części interfejsu użytkownika.

Specjalne zadania skanowania

Oprócz skanowania komputera w czasie rzeczywistym i ręcznie uruchamianych zadań skanowania, avast! umożliwia użytkownikowi uruchamianie zadań skanowania z Eksploratora Windows lub automatyczne uruchamianie skanowania, gdy włącza się wygaszacz ekranu.

Jeśli zaznaczone zostanie pole wyboru “Pokaż specjalne zadania skanowania w interfejsie avast!”, zadania te zostaną dodane do listy fabrycznie zdefiniowanych zadań skanowania na stronie Skanuj natychmiast. Dzięki temu użytkownik będzie miał dostęp do ustawień skanowania, gdzie można zdefiniować szereg parametrów skanowania.

Zachowanie

  • Automatycznie otwórz “Wyniki skanowania”, gdy skanowanie zostanie zakończone.

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że wszelkie wyniki są wyświetlane automatycznie po zakończeniu skanowania bez potrzeby ręcznego otwierania okna “Wyniki skanowania”.

Ustawienia podstawowe