Społeczność użytkowników

Zaznaczając to pole wyboru można zgłosić swój akces do wspólnoty użytkowników programu avast! i w razie potrzeby dzielić się informacjami o charakterze technicznym. Wymiana nie dotyczy informacji o charakterze osobistym i ogranicza się do danych ściśle związanych z bezpieczeństwem, np. dotyczy złośliwego oprogramowania, które wykrył program avast! podczas pracy na danym komputerze, działań, które zablokował, itd. Informacje te będą wykorzystywane przez avast! do podnoszenia zdolności detekcyjnych programu oraz do celów pomocy technicznej na rzecz całej wspólnoty użytkowników programu avast!. Przynależność do wspólnoty użytkowników programu avast! daje również dostęp do wszystkich informacji wspólnotowych oraz statystyk dot. ostatnich ataków złośliwego oprogramowania.

Społeczność użytkowników