Rozwiązywanie problemów

Zmiana ustawień na tej stronie może pomóc w rozwiązywaniu pewnych konkretnych problemów. Ustawień tych nie należy jednak zmieniać bez poważnego powodu. W razie wątpliwości należy najpierw skontaktować się z Alwil Software.

  • Włącz skanowanie w poszukiwaniu rootkitów w czasie uruchamiania systemu – W normalnej sytuacji program avast! skanuje komputer w poszukiwaniu rootkitów przy każdym ponownym uruchomieniu systemu. Należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli użytkownik nie chce, by to zadanie było wykonywane przy każdym uruchomieniu systemu.
  • Włącz bezpośredni dostęp do dysku podczas skanowania w trakcie rozruchu – Podczas skanowania w trakcie rozruchu program avast! wykorzystuje specjalną metodę dostępu do surowych danych na dysku, w celu sprawdzenia go na obecność wirusów, które mogą się na nim ukrywać.
  • Pomiń sprawdzanie podpisów cyfrowych zarażonych plików – Aby zapobiec fałszywym alarmom, program avast! sprawdza podpisy cyfrowe plików. Jeśli plik zostanie zidentyfikowany jako podejrzany, ale zawiera on ważny podpis cyfrowy wydany przez wystawiony przez godnego zaufania wystawcę, prawdopodobnie jest to przypadek fałszywego alarmu. W tym przypadku plik nie zostanie zgłoszony jako podejrzany. Jeśli usunięte zostanie zaznaczenie tego pola wyboru, zgłaszane będą wszystkie podejrzane pliki, w tym te z ważnymi podpisami cyfrowymi.
  • Włącz moduł samoobrony programu avast! – Niektóre wirusy atakują oprogramowanie antywirusowe i próbują je wyłączyć usuwając lub modyfikując kluczowe pliki. Program avast! posiada funkcje samoobrony, które zapobiegają takim atakom przez zablokowanie niebezpiecznych operacji w systemie. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru powoduje wyłączenie modułu samoobrony, co umożliwia usunięcie takich plików.
  • Załaduj usługi programu avast! dopiero po załadowaniu pozostałych usług systemowych – Usługa programu avast! w normalnej sytuacji ładowana jest dosyć wcześnie w trakcie procesu rozruchowego. W niektórych sytuacjach może to powodować problemy z ładowaniem innych usług systemowych, np. po uruchomieniu może się wydawać, że system chwilowo “zawiesił się”. Zaznaczenie tego pola wyboru opóźnia ładowanie usług programu avast! aż do chwili, gdy inne usługi systemowe będą już uruchomione.

Rozwiązywanie problemów