Język

Na tym ekranie wyświetlane są obecnie dostępne języki interfejsu. Aby zobaczyć wszystkie dostępne języki, należy kliknąć strzałkę. Jeśli pojawi się żądany język, należy go wybrać klikając nazwę a następnie kliknąć “OK”. Po następnym uruchomieniu programu język interfejsu zostanie zmieniony. Jeśli żądany język nie pojawi się na liście, należy kliknąć “Zainstaluj dodatkowe języki” a następnie zaznaczyć pole wyboru obok żądanego języka. Następnie kliknąć “Dalej” aby zainstalować nowy język. Po zakończeniu procesu należy kliknąć “Zakończ”. Na koniec należy wybrać nowy język w taki sposób, jak opisano powyżej.

 

Język