Hasło

Na tym ekranie można zdefiniować hasło, które użytkownik będzie musiał podać przy próbie uruchomienia programu avast! albo uzyskania dostępu do niektórych części programu.

Aby ustawić hasło należy najpierw zaznaczyć pole wyboru “Zabezpiecz program avast! hasłem” a następnie wpisać hasło w wyświetlonych polach.

W następnej kolejności można wyszczególnić obszary, które będą chronione hasłem:

  • Ogólny dostęp do programu – Hasło będzie wymagane do otwarcia interfejsu użytkownika.
  • Ustawienia programu – Do opcji ustawień można wejść klikając “Ustawienia” w prawym górnym rogu interfejsu użytkownika.
  • Kontrola ochrony – Opcja ta dotyczy możliwości włączania lub wyłączania ochrony w czasie rzeczywistym.
  • Ustawienia ochrony – Ustawienia dotyczące ochrony w czasie rzeczywistym.
  • Kontrola zadań skanowania – Kontrolki używane do uruchamiania, wstrzymywania lub zatrzymywania zadań skanowania.
  • Ustawienia skanowania – Ustawienia określające szereg parametrów zadania skanowania.
  • Kontrola aktualizacji – Kontrolki programu używane do aktualizacji programu, silnika skanowania oraz definicji wirusów.
  • Kontrola Kwarantanny – Kontrolki wykorzystywane do pracy z plikami umieszczonymi w folderze Kwarantanny.

Hasło