Dźwięki

Na tym ekranie można włączyć lub wyłączyć różne efekty dźwiękowe i komunikaty głosowe generowane przez program avast! w wyniku zajścia określonych zdarzeń.

W domyślnych ustawieniach włączone są tylko efekty podstawowe. Jednak zaznaczenie pola wyboru “Używaj podkładów głosowych (gdy dostępne)” umożliwia generowanie komunikatów głosowych, np. gdy wykryty zostanie potencjalnie niebezpieczny plik, lub po aktualizacji definicji wirusów.

Dźwięki