Alerty wirusowe

Program avast! może wysyłać komunikaty ostrzegawcze do innych użytkowników za każdym razem, gdy wykryje wirusa. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna dla administratorów sieci, którzy będą natychmiast powiadamiani o zarażeniu wirusem jednego z komputerów w ich sieci, tak że będą mogli szybko zareagować.

Aby utworzyć alert, należy najpierw wybrać z listy dostępnych opcji sposób jego wysyłania:

  • E-mail (SMTP) – Alert będzie wysyłany jako wiadomość pocztowa za pomocą protokołu SMTP, ale należy najpierw zdefiniować kilka innych parametrów – patrz poniżej.
  • E-mail (MAPI) – Alert będzie wysyłany jako wiadomość pocztowa za pomocą protokołu MAPI, ale konieczne jest również podanie nazwy profilu MAPI i hasła – patrz poniżej.
  • Drukarki – Alert zostanie wysłany na wskazaną drukarkę
  • Komunikat sieciowy (WinPopup) – Alert będzie wysyłany jako komunikat sieciowy, ale najpierw konieczne jest wprowadzenie adresu IP lub nazwy sieciowej użytkownika, do którego komunikat ma zostać wysłany.

Konfiguracja SMTP

Tutaj należy wprowadzić parametry serwera SMTP:

  • Adres serwera – adres serwera poczty wychodzącej, np. smtp.serwer.com lub 192.168.1.25
  • Port – standardowy port to 25
  • Adres wysyłającego – adres osoby wysyłającej komunikat

Jeśli serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia podczas logowania, użytkownik powinien również zaznaczyć pole wyboru “Jeśli serwer SMTP wymaga autoryzacji” i wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

Konfiguracja MAPI

Tutaj można wprowadzić nazwę profilu MAPI i hasło, które będą wykorzystywane, jeśli alerty mają być wysyłane jako wiadomości pocztowe za pomocą protokołu MAPI.

Alerty wirusowe