Ustawienia serwera proxy

Ustawienia dostępne na tej stronie są istotne w sytuacji, gdy program avast! musi uzyskać dostęp do Internetu, np. podczas dokonywania aktualizacji.

Jeśli komputer łączy się z Internetem bezpośrednio (tj. bez pośrednictwa serwera proxy), należy wybrać “Połączenie bezpośrednie (bez proxy)”. Uwaga: połączenia wdzwaniane nie wykorzystują serwerów proxy.

Jeśli użytkownik nie jest pewien, czy korzysta z serwera proxy, albo z którego serwera proxy korzysta, powinien wybrać opcję “Automatyczne wykrywanie” lub zapytać swojego dostawcę internetowego lub administratora sieci.

Jeśli komputer łączy się z Internetem poprzez serwer proxy a użytkownik zna dane serwera, nalezy wybrać “Wskaż serwer proxy” i wpisać jego dane:

  • Typ – HTTP lub SOCK4
  • Adres – Wpisać adres serwera proxy.
  • Port – Wpisać port wykorzystywany przez serwer proxy.
  • Typ uwierzytelnienia – Tutaj należy wskazać, czy serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, a jeśli tak, to także typ uwierzytelnienia.
  • Nazwa użytkownika i hasło – Należy wpisać, jeśli są wymagane do uwierzytelnienia.

Na koniec należy kliknąć “Testuj połączenie”, aby sprawdzić czy połączenie internetowe (w zdefiniowanej konfiguracji) działa poprawnie.

 

Ustawienia serwera proxy