Szczegóły

Na tym ekranie można wskazać sposób dokonywania aktualizacji.

Opcje aktualizacji.

  • Nakazuj ponownie uruchomić komputer – Niektóre aktualizacje wymagają ponownego uruchomienia komputera, aby zaczęły działać. Jeśli pole to zostanie zaznaczone, ponowne uruchomienie systemu nie będzie wykonywane automatycznie. Program zapyta użytkownika, czy chce ponownie uruchomić system natychmiast, czy później.
  • Pokazuj okno komunikatu po aktualizacji automatycznej – Jeśli pole to zostanie zaznaczone, komunikat informacyjny zostanie wyświetlony przez chwilę nad zegarem systemowym po dokonaniu automatycznej aktualizacji.
  • Pokazuj okno komunikatu w razie wystąpienia błędu – Jeśli wystąpi błąd w trakcie automatycznej aktualizacji, program poinformuje o nim w komunikacie wyświetlanym nad zegarem systemowym.

Interwał aktualizacji automatycznej

Tutaj można ustawić częstotliwość automatycznych aktualizacji, tj. częstotliwość z jaką avast! sprawdza, czy dostępne są aktualizacje.

Szczegóły