Uruchamianie fabrycznie zdefiniowanego zadania skanowania

Program antywirusowy avast! antivirus 6.0 wyposażony jest w szereg fabrycznie zdefiniowanych zadań skanowania, instalowanych w konfiguracji domyślnej.

Szybkie skanowanie – Domyślnie zadanie to obejmuje szybkie skanowanie wolumenu pamięci komputera (zwykle jest to dysk C:\). Domyślnie skanowane są tylko pliki z “niebezpiecznymi” rozszerzeniami, np. pliki z takimi rozszerzeniami jak “exe”, “com”, “bat” itd. Testowane są jedynie te części na początku albo na końcu pliku, gdzie zwykle znajdowane są elementy zarażające.

Pełne skanowanie systemu – Zadanie to obejmuje bardziej szczegółowe skanowanie wszystkich dysków twardych komputera oraz domyślną analizę wszystkich plików wedle ich zawartości. Innymi słowy, avast! przeszukuje wnętrze każdego pliku, by sprawdzić jakiego typu jest to plik i czy powinien być skanowany. Testowany jest cały plik, a nie tylko te części na początku albo na końcu pliku, gdzie zwykle znajdowane są elementy zarażające.

Skanowanie dysków wymiennych – Zadanie to obejmuje skanowanie wszelkich dysków wymiennych (pamięci USB, zewnętrzne dyski twarde, itd.) w chwili ich podłączenia do komputera. Zadanie skanuje dyski wymienne w celu wykrycia potencjalnych programów uruchamiających się automatycznie, które mogą próbować uruchomić się automatycznie w chwili podłączenia dysku.

Wybierz folder do przeskanowania – Opcja ta pozwala użytkownikowi przeskanować tylko wybrany folder lub foldery.

Aby uruchomić fabrycznie zdefiniowane zadania skanowania wystarczy kliknąć “Uruchom”.

Alternatywnie, użytkownik może zaplanować w harmonogramie regularne uruchamianie zadania skanowania albo jednokrotne jego wykonanie w określonym terminie – zob. strona “Harmonogram” w sekcji “Ustawienia skanowania”.

Do dalszego dostrajania zadań skanowania można również wykorzystać pozostałe ekrany “Ustawień”, albo kliknąć “Utwórz własne zadanie skanowania”, aby utworzyć nowe zadanie i zdefiniować wszelkie żądane parametry.

Uruchamianie fabrycznie zdefiniowanego zadania skanowania