Tworzenie własnego zadania skanowania

Klikając przycisk “Utwórz własne zadanie skanowania” użytkownik może zdefiniować całkiem nowe zadanie skanowania z własnymi parametrami.

Domyślnie obszar podlegający skanowaniu to “Wszystkie dyski twarde”. Aby wybrać nowy obszar do przeskanowania wystarczy otworzyć menu rozwijalne i wybrać dodatkowy obszar do przeskanowania. Aby usunąć dany obszar należy kliknąć go raz a następnie kliknąć “usuń”. Można również określić sposób wykrywania potencjalnie podejrzanych plików na obszarze podlegającym skanowaniu, tj. przez sprawdzanie rozszerzenia plików albo przez sprawdzanie całej zawartości plików.

Jeśli wybrane zostanie skanowanie “zawartości”, avast! będzie przeszukiwał wnętrze każdego pliku, by sprawdzić jakiego typu jest to plik i czy powinien być skanowany.

Jeśli wybrana zostanie opcja “rozszerzenia nazwy”, wtedy domyślnie skanowane będą tylko pliki z rozszerzeniami “exe”, “com”, “bat”, itp. Można dodać inne rozszerzenia plików klikając opcję “wybierz dodatkowe obszary” i wpisując w polu tekstowym żądane rozszerzenia plików. Następnie należy kliknąć OK. Aby usunąć rozszerzenie pliku, należy raz kliknąć dane rozszerzenie a następnie kliknąć “usuń”.

Na tej stronie można również zmienić inne ustawienia, na przykład jeśli użytkownik chce zaplanować regularnie wykonywane zadanie skanowania albo zadanie wykonywane tylko raz o konkretnej godzinie, albo jeśli chce wykluczyć ze skanowania konkretne foldery lub pliki, albo jeśli chce zdefiniować działanie, które należy podjąć w przypadku wykrycia wirusa. Szczegółowe informacje zawiera sekcja “Ustawienia skanowania”.

Tworzenie własnego zadania skanowania