Skanowanie z Eksploratora Windows

Funkcja ta to udogodnienie umożliwiające skanowanie pojedynczego pliku bez otwierania głównego interfejsu programu, ani bez uruchamiania zadania z wiersza poleceń.

Aby przeskanować pojedynczy plik wystarczy kliknąć plik prawym klawiszem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe i wybrać opcję “Skanuj <nazwa pliku>”.

Aby dodać to zadanie do listy fabrycznie zdefiniowanych zadań skanowania na stronie Skanuj natychmiast, należy przejść do “Ustawień” programu i zaznaczyć pole wyboru “Pokaż specjalne zadania skanowania w interfejsie avast!”. Dzięki temu użytkownik będzie miał dostęp do ustawień parametrów skanowania.

Skanowanie z Eksploratora Windows