Wykluczenia

Tutaj można określić lub zmodyfikować miejsca, które nie powinny być skanowane. Należy jednak zauważyć, że wykluczenia tutaj zdefiniowane nie stosują się do innych zadań skanowania, uruchamianych ręcznie lub wpisanych do harmonogramu, ani do skanowania przez osłony działające w czasie rzeczywistym.

Aby wykluczyć pliki z zadań skanowania wykonywanych przez wszystkie moduły programu avast!, w tym z zadań uruchamianych ręcznie i wpisanych do harmonogramu oraz ze skanowania wykonywanego przez osłony działające w czasie rzeczywistym, pliki lub obszary podlegające wykluczeniu należy wskazać w ogólnych ustawieniach programu.

Aby wykluczyć dane miejsce lub plik, należy najpierw kliknąć pole zawierające tekst <wpisz ścieżkę> a następnie wpisać miejsce lub plik podlegający wykluczeniu, albo kliknąć przycisk “Przeglądaj”, zaznaczyć pole wyboru obok miejsca lub pliku podlegającego wykluczeniu, a następnie kliknąć “OK”.

Jeśli użytkownik chce wykluczyć katalog wraz ze wszystkimi podkatalogami, konieczne jest dodanie “\* ” na końcu nazwy takiego katalogu, np. C:\Windows\*.

Aby usunąć dane miejsce lub plik z listy wykluczeń, należy raz kliknąć taki element, by go wybrać, a następnie kliknąć przycisk “Usuń”.

Wykluczenia