Działania

Na tym ekranie można wskazać działania które powinny zostać podjęte automatycznie po każdym wykryciu wirusa, potencjalnie niepożądanego programu (PNP) lub podejrzanego pliku.

Aby zobaczyć dostępne opcje, najpierw należy zaznaczyć pole “Zastosuj czynności automatycznie podczas skanowania…”

Działanie domyślne to “Brak działań”. Jeśli użytkownik nie zmieni go, o wszelkich podejrzanych plikach program będzie informować po zakończeniu skanowania a użytkownik będzie miał wtedy możliwość indywidualnego potraktowania ich, np. usunięcia, przeniesienia do kwarantanny lub pozostawienia bez zmian.

Użytkownik może również wybrać działanie, które avast! spróbuje wykonać automatycznie. Dostępne działania to: Napraw, Kwarantanna i Usuń.

Jeśli wybrane zostanie jakieś działanie, użytkownik może wskazać działanie alternatywne, które ma zostać wykonane, jeśli pierwsze się nie powiedzie.

Opcje:

  • W razie konieczności wykonaj działanie przy następnym uruchomieniu systemu. Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, ale avast! nie był w stanie wykonać wskazanego działania, program spróbuje wykonać to działanie ponownie po następnym uruchomieniu komputera. Może się tak zdarzyć np. wtedy, gdy plik jest używane i nie może być usunięty lub przeniesiony.

Dostępne są również opcje dodatkowe, określające sposób postępowania z zainfekowanymi archiwami:

W konfiguracji domyślnej, po wykryciu zainfekowanego pliku w archiwum avast! podejmuje próbę usunięcia takiego pliku.

Jeśli pliku nie da się usunąć, można skonfigurować program avast! tak, by usuwał plik archiwum, w którym mieści się zarażony plik.

Można również wybrać opcję, która nakazuje usunięcie całego archiwum zawsze wtedy, gdy w jego wnętrzu wykryty zostanie zarażony plik.

Działania