Skanowanie podczas uruchamiania systemu

Możliwe jest zaplanowanie w harmonogramie automatycznego skanowania podczas ponownego uruchomienia systemu, zanim system operacyjny zostanie uaktywniony. Jest to użyteczna funkcja, gdy użytkownik podejrzewa, że wirus mógł się zainstalować w komputerze, ponieważ umożliwia wykrycie wirusa przed jego aktywacją, zanim będzie miał szansę wyrządzić jakiekolwiek szkody.

Oprócz skanowania sektora rozruchowego, w “Ustawieniach” można również nakazać automatyczne skanowanie innych obszarów podczas rozruchu systemu.

Można dostosować czułość algorytmów heurystycznych klikając na pomarańczowe paski, aby zmienić czułość na Niską, Normalną lub Wysoką. Analizę heurystyczną można również wyłączyć. Analiza heurystyczna obejmuje dużą liczbę testów opartych o typowe elementy lub zachowania wirusów, a poziom czułości określa jaka liczba testów musi zakończyć się niepowodzeniem, by plik został uznany za zarażony. Im wyższa czułość, tym wyższy “próg przejścia”, a zatem tym większe szanse, że plik nie przejdzie testu heurystycznego i zostanie uznany za potencjalnego wirusa.

W domyślnej konfiguracji program automatycznie skanuje w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów oraz skanuje zawartość spakowanych archiwów, ale każdą z tych funkcji można wyłączyć usuwając zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

Można również określić działanie, które powinno zostać podjęte, jeśli wykryte zostanie zagrożenie. Program avast! może automatycznie podjąć próbę naprawienia pliku, przenieść go do kwarantanny lub usunąć. Alternatywnie, użytkownik może zdefiniować ustawienia tak, by program pytał, jakie działanie podjąć w każdym przypadku wykrycia zagrożenia, lub żeby nie podejmował żadnego działania.

Na koniec, kliknij “Wprowadź do harmonogramu” a zadanie skanowania zostanie uruchomione automatycznie w chwili ponownego uruchomienia systemu.

Skanowanie podczas uruchamiania systemu