Jak korzystać ze skanera sterowanego z wiersza poleceń

Ta funkcja dostępna jest tylko w wersjach avast! Pro antivirus oraz avast! Internet Security.

Program ashCmd wykorzystuje ten sam mechanizm skanowania avast! do wykrywania potencjalnych przypadków zarażenia złośliwym oprogramowaniem, tak że wyniki są dokładnie takie same jak w przypadku skanowania uruchomionego z normalnego interfejsu programu. Uruchamiany z wiersza poleceń skaner avast!, ashCmd.exe, jest instalowany domyślnie w katalogu C:\Program Files\AVAST Software\avast.

Zadanie skanowania można uruchomić z wiersza poleceń, korzystając przy tym z szeregu przełączników i parametrów. Aby zobaczyć opis tych parametrów, należy znaleźć plik ashCmd i kliknąć go dwukrotnie. Otworzy się nowe okno, w którym wyświetlane są różne parametry. Listę wszystkich parametrów można też znaleźć tutaj, w Pomocy do programu avast!.

Aby uruchomić zadanie skanowania, użytkownik powinien otworzyć konsolę wiersza poleceń i zmienić wyświetlany katalog na:

C:\Program Files\AVAST Software\avast

Następnie należy wpisać nazwę programu ashCmd.exe a po niej obszar do przeskanowania oraz odpowiednie parametry. Dla przykładu, aby przeskanować wszystkie dyski lokalne, w wierszu poleceń należy wpisać:

ashCmd.exe /*

Można dodać więcej parametrów w miarę potrzeb. Aby przeskanować konkretny plik, należy wpisać żądaną ścieżkę, pamiętając o ujęciu nazw zawierających spacje w cudzysłów (” “), np.

ashCmd.exe “C:\Program Files”

Aby uruchomić konkretne zadanie skanowania, należy wpisać nazwę programu, po której następuje /@=<nazwa zadania skanowania>. Dla przykładu, aby uruchomić zadanie skanowania o nazwie “Skanowanie cotygodniowe”, w wierszu poleceń należy wpisać:

ashCmd.exe /@=”Skanowanie cotygodniowe”

Skanowania zostanie przeprowadzone w oparciu o parametry zdefiniowane dla danego zadania skanowania. Wszelkie inne parametry wpisane w wierszu poleceń zostaną zignorowane.

Gdy skanowanie zostanie zakończone, wyniki mogą zostać zapisane w pliku za pomocą parametru “/_ >”, tak że polecenie:

ashCmd.exe C:\Windows /_ > results.txt

spowoduje przeskanowanie ścieżki C:\Windows i zapisanie wyników skanowania w nowym pliku o nazwie wyniki.txt

Korzystanie z wiersza poleceń