Rejestracja

Darmową wersję avast! Free antivirus można pobrać i korzystać z niej całkowicie za darmo. Należy jednak zarejestrować swój program w ciągu 30 dni, jeśli użytkownik chce dalej jej używać po upływie tego okresu. Rejestracja zapewnia możliwość otrzymywania aktualizacji definicji wirusów a zatem skutecznej ochrony przed najnowszymi zagrożeniami.

Najłatwiej zarejestrować program otwierając zakładkę Konserwacja po lewej stronie ekranu i klikając opcję Rejestracja. Tutaj użytkownik może sprawdzić bieżący status programu, np. “jeszcze nie zarejestrowano”. Aby zarejestrować, należy kliknąć opcję “Zarejestruj”.

Otwarte zostanie nowe okno, gdzie użytkownik powinien wpisać podstawowe dane, a następnie kliknąć “Rejestracja darmowej licencji”, co kończy proces rejestracji.

Jeśli program avast! jest zainstalowany na komputerze niepodłączonym do Internetu, można dokonać rejestracji na innym komputerze wypełniając formularz rejestracyjny w trybie online. Wystarczy kliknąć “Formularz rejestracyjny” na ekranie rejestracji. Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika wysłana zostanie wiadomość zawierająca klucz licencyjny. Po otrzymaniu tej wiadomości należy postępować wedle instrukcji: skopiować klucz licencyjny, otworzyć ekran rejestracji programu avast! a następnie kliknąć opcję “Wprowadź klucz licencyjny”. W nowym oknie należy wprowadzić klucz przesłany pocztą elektroniczną, dbając o to, by został on dokładnie wprowadzony.

Teraz można dalej używać programu, który będzie pobierał aktualizacje przez następne 12 miesięcy, co zapewni ochronę przed najnowszymi zagrożeniami.

Po 12 miesiącach konieczna będzie ponowna rejestracja, ale przed tym terminem na głównym ekranie informacyjnym wyświetlony zostanie komunikat o tym, że wkrótce upłynie termin rejestracji. Wystarczy, że użytkownik ponownie zarejestruje program a jego komputer będzie chroniony przez następne 12 miesięcy.

Rejestracja