Ustawienia osłon działających w czasie rzeczywistym

Ustawienia dowolnej osłony działającej w czasie rzeczywistym można zmienić w dowolnym momencie. Należy otworzyć interfejs użytkownika, kliknąć zakładkę “Osłony w czasie rzeczywistym” i wybrać odpowiednią osłonę. Wyświetlone zostaną “Ustawienia ogólne”.

Na wykresie u dołu każdego ekranu użytkownik widzi czynności wykonywane ostatnio przez osłonę – ilość danych przychodzących i wychodzących, które zostały przeskanowane przez osłonę. Aby uzyskać bardziej szczegółowy podgląd, należy kliknąć “Pokaż historię działania”. Na ekranie Statystyki użytkownik ma podgląd danych o działaniu dowolnej osłony działającej w czasie rzeczywistym w wybranym okresie. Aby zmienić skalę dowolnej części wykresu, należy kliknąć pionową linię i przesunąć ją w prawo. Aby wrócić do poprzedniego podglądu, wystarczy kliknąć “Pokaż wszystko”, a poprzedni podgląd zostanie przywrócony.

Klikając “Ustawienia zaawansowane” użytkownik uzyskuje dostęp do bardziej szczegółowych ustawień osłony.

Aby całkowicie wyłączyć konkretną osłonę, należy kliknąć “Zatrzymaj” i wybrać z menu rozwijalnego okres, przez jaki osłona ma być wyłączona.

Aby ponownie uruchomić zatrzymaną osłonę, wystarczy kliknąć “Uruchom”.

Aby zatrzymać wszystkie osłony jednocześnie, należy kliknąć prawym klawiszem myszy pomarańczową ikonę programu avast! w polu systemowym, wybrać “kontrola osłon avast!” oraz okres, przez który mają być wyłączone.

Ustawienia