Osłony działające w czasie rzeczywistym

Osłony działające w czasie rzeczywistym stanowią najważniejszą część programu, ponieważ nieprzerwanie chronią komputer przed zarażeniem. Monitorują wszystkie działania komputera, sprawdzają wszystkie programy i pliki w czasie rzeczywistym, tj. w chwili uruchomienia programu i przy każdym otwarciu lub zamknięciu pliku.

W normalnej sytuacji osłony działające w czasie rzeczywistym uruchamiane są automatycznie wraz z uruchomieniem komputera. Obecność pomarańczowej ikony avast! w prawym dolnym rogu ekranu komputera informuje, że osłony są uruchomione. Każdą z osłon można wyłączyć w dowolnym momencie, ale nie zaleca się takiego działania, ponieważ może ono obniżyć poziom bezpieczeństwa. Jeśli wyłączona zostanie którakolwiek z osłon, po każdym otwarciu interfejsu użytkownika wyświetlany będzie komunikat ostrzegawczy informujący, że komputer nie jest w pełni chroniony (jeśli wyłączona jest jedna lub kilka osłon) lub komunikat “Brak zabezpieczeń” (jeśli wszystkie osłony zostały wyłączone).

Program antywirusowy avast! antivirus 6.0 wyposażono w następujące osłony działające w czasie rzeczywistym:

  • Osłona systemu plików – Sprawdza każdy program w momencie uruchomienia oraz każdy inny plik w momencie jego otwarcia lub zamknięcia. Jeśli wykryje coś podejrzanego, osłona systemu plików zapobiegnie uruchomieniu programu lub otwarciu pliku, aby zapobiec uszkodzeniu komputera i danych.
  • Osłona poczty – Sprawdza przychodzące i wychodzące wiadomości pocztowe i zapobiega przyjmowaniu lub wysyłaniu wiadomości, które mogą być zarażone wirusem.
  • Osłona WWW – Chroni komputer przed wirusami przenoszonymi przez Internet (przeglądanie stron, pobieranie plików, itd.). Wykryje i zablokuje znane lub potencjalne zagrożenia pochodzące z sieci, np. zhakowane strony internetowe, zainfekowane (potencjalnie lub rzeczywiście) złośliwymi skryptami. Jeśli wirus zostanie wykryty podczas pobierania pliku z Internetu, pobieranie zostanie wstrzymane, by zapobiec zarażeniu, gdy plik dotrze do komputera.
  • Osłona P2P – Sprawdza pliki pobierane za pomocą popularnych programów peer-to-peer (P2P) do współdzielenia plików.
  • Osłona komunikatorów – Sprawdza pliki pobierane przez komunikatory lub programy do “czatowania”.
  • Osłona Sieciowa – Monitoruje wszelką aktywność sieciową i blokuje wszelkie zagrożenia wykryte w sieci. Blokuje także dostęp do stron internetowych znanych jako niebezpieczne, a to w oparciu o bazę danych zainfekowanych adresów URL wykorzystywaną przez avast!.
  • Osłona przed skryptami – Wykrywa złośliwe skrypty i zapobiega ich wykonywaniu. Osłona przed skryptami wykrywa i blokuje nie tylko złośliwe skrypty pochodzące z sieci (zagrożenia zewnętrzne), ale także skrypty pochodzące z innych źródeł, takich jak strony WWW zapisane na dysku lub przechowywane w pamięci podręcznej przeglądarki, itd. (zagrożenia lokalne).
    W przeciwieństwie do Osłony WWW, Osłona przed skryptami potrafi również wykryć i zablokować złośliwe skrypty, które pochodzą z (szyfrowanych) połączeń HTTPS.
  • Monitorowanie zachowań – Moduł monitoruje wszystkie wykonywane w komputerze działania, wykrywa i blokuje działania niecodzienne, które mogą wskazywać na obecność złośliwego oprogramowania. Czyni tak stale monitorując punkty wejścia komputera za pomocą specjalnych czujników, w celu wykrycia wszelkich podejrzanych zachowań.

Przegląd