Zaawansowane

Na tej stronie dostępna jest potencjalna możliwość redukcji czasu skanowania przez wskazanie typów plików, które nie powinny być skanowane.

Nie skanuj zweryfikowanych systemowych bibliotek DLL – Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, pliki bibliotek systemowych nie będą skanowane.

Użyj przejściowego zapisywania w pamięci podręcznej – Jeśli wykorzystane zostanie przejściowe zapisywanie w pamięci podręcznej, plik już przeskanowany i uznany za czysty nie będzie skanowany ponownie, gdy zostanie wywołany. Reguła ta obowiązuje jednak jedynie do następnej aktualizacji definicji wirusów, ponieważ plik taki może być zainfekowany czymś, czego wcześniej nie wykryto, ale co może zostać wykryte na podstawie nowych definicji wirusów. Również informacja o tym, że plik jest czysty będzie przechowywana jedynie w pamięci operacyjnej (tymczasowej) komputera. Oznacza to, że w chwili ponownego uruchomienia systemu informacja ta zostanie usunięta. Dlatego plik taki znowu będzie skanowany, gdy zostanie wywołany po ponownym uruchomieniu systemu. To pole wyboru jest zaznaczone w konfiguracji domyślnej. Jeśli użytkownik chce, by pliki były skanowane przy każdym wywołaniu, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

Użyj stałego zapisywania w pamięci podręcznej – Jeśli wykorzystane zostanie stałe zapisywanie w pamięci podręcznej a plik zostanie zweryfikowany i uznany za czysty, informacja ta zostanie zapisana w pamięci trwałej. Oznacza to, że nie zostanie utracona po ponownym uruchomieniu systemu i nie będą na nią miały wpływu aktualizacje definicji wirusów. Pliki zweryfikowane jako czyste to pliki, które z całą pewnością nie zostały zarażone, np. niektóre pliki systemu operacyjnego, pliki podpisane przez zaufanych producentów lub inne pliki wymienione na białej liście programu avast!. To pole wyboru jest zaznaczone w konfiguracji domyślnej. Jeśli użytkownik chce, by wszystkie pliki były skanowane bez względu na grupę zaufania, do której przynależą, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

Zaawansowane