Wykluczenia

Tutaj można określić lub zmodyfikować miejsca, które nie powinny być skanowane przez osłonę systemu plików. Należy jednak zauważyć, że wykluczenia tutaj zdefiniowane stosują się tylko do Osłony systemu plików, a nie do innych zadań skanowania.

Niektóre pliki są domyślnie wykluczane w chwili odczytu i zapisu. Można również dodać inne typy plików podlegające wykluczeniu w chwili odczytu (R), zapisu (W) lub wykonania (X) klikając “wpisz ścieżkę” i wpisując ścieżkę, która ma być wykluczona, lub klikając przycisk “przeglądaj” i wybierając odpowiednią ścieżkę.

Aby wykluczyć pliki z zadań skanowania wykonywanych przez inne moduły programu avast!, w tym z zadań uruchamianych ręcznie i wpisanych do harmonogramu, pliki lub obszary podlegające wykluczeniu należy wskazać w ogólnych ustawieniach programu.

Wykluczenia