Skanuj podczas zapisywania

Tutaj można określić typy plików, które będą skanowane w chwili ich zapisu. Można również wybrać skanowanie wszystkich plików (“Skanuj wszystkie pliki”) lub skanowanie tych z określonymi rozszerzeniami:

  • Skanuj pliki z domyślnymi rozszerzeniami – Skanowane będą tylko pliki z rozszerzeniami uznanymi za potencjalnie niebezpieczne (np. “.exe”).
  • Skanuj pliki z wybranymi rozszerzeniami – Tutaj można wyszczególnić typy plików, które powinny być skanowane ze względu na ich rozszerzenia. Można też użyć symbolu wieloznacznego “?”; Dla przykładu, jeśli chcemy, by wszystkie pliki .htm i .html były skanowane w chwili otwarcia, można wpisać oba rozszerzenia, albo użyć symbolu wieloznacznego “ht?”. Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji skanowane będą wszystkie pliki, których rozszerzenie zaczyna się od “ht”, np. pliki z rozszerzeniem .htt.

 

Skanuj podczas zapisywania