Skanuj podczas otwierania

Jeśli pole wyboru “Skanuj dokumenty podczas otwierania” zostanie zaznaczone, dokumenty Microsoft Office i inne pliki OLE będą skanowane w chwili ich otwarcia. Aby ustalić, które dokumenty mają być kontrolowane, avast! sprawdzi ich bieżącą zawartość, a nie tylko rozszerzenie pliku.

Można również wskazać pliki, które mają być skanowane na podstawie ich rozszerzenia.

Aby skanować pliki z określonym rozszerzeniem należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i wpisać rozszerzenie w polu tekstowym. Można też użyć symbolu wieloznacznego “?”. Dla przykładu, jeśli chcemy, by wszystkie pliki .htm i .html były skanowane w chwili otwarcia, można wpisać oba rozszerzenia, albo użyć symbolu wieloznacznego “ht?”. Należy jednak zauważyć, że w takiej sytuacji skanowane będą wszystkie pliki, których rozszerzenie zaczyna się od “ht”, np. pliki z rozszerzeniem .htt.

Można również zdecydować, że wszystkie pliki powinny być skanowane, ale ta opcja może poważnie spowolnić pracę całego systemu podczas wykonywania zadania skanowania.

Skanuj podczas otwierania