Plik raportu

Na tej stronie można utworzyć raport z wynikami skanowania. Można określić, czy raport ma być utworzony jako plik czysto tekstowy, czy też w formacie XML.

Jeśli po każdym skanowaniu ma być tworzony nowy raport, a wyniki poprzednich skanowań nie mają być przechowywane, należy wybrać opcję “Nadpisz”. Nowy raport zostanie utworzony po każdym skanowaniu i zastąpi poprzedni raport.

Jeśli wyniki poprzednich skanowań mają być przechowywane, należy wybrać opcję “Dołącz”, a wyniki nowego skanowania zostaną dodane na końcu poprzedniego raportu.

Można też wskazać elementy, które mają zostać uwzględnione w raporcie:

  • Elementy zarażone – Pliki, które potencjalnie zawierają wirusa lub inne złośliwe oprogramowanie.
  • Poważne błędy – pojawiają się, gdy program wykryje coś nieoczekiwanego w normalnej sytuacji, co wymaga dalszego badania.
  • Pomniejsze błędy – to zdarzenia mniej poważne niż błędy i zwykle dotyczą plików, których nie można było przeskanować, np. dlatego, że były otwarte i użytkowane przez inną aplikację.
  • Czyste pliki – To są przeskanowane pliki, w których nie znaleziono nic podejrzanego. Jeśli skanowane są wszystkie dyski lokalne, zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje utworzenie bardzo długiego raportu. Zaleca się zaznaczenie tego pora wyboru tylko jeśli wykonane ma zostać zadanie ograniczonego skanowani i tylko jeśli rzeczywiście wszystkie czyste pliki mają zostać uwzględnione w raporcie oprócz wszelkich plików podejrzanych.
  • Pominięte pliki – Są to pliki, które nie zostały przeskanowane w wyniku ustawień skanowania, na przykład jeśli w konfiguracji wskazano, że skanowane mają być tylko pliki z określonym rozszerzeniem lub jeśli pewne pliki zostały specjalnie wykluczone z zakresu skanowania.

Raporty zwykle przechowywane są w następujących lokalizacjach:

Na komputerze z systemem Windows 2000/XP – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software\Avast\report

Na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7 – C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report

Aby przeglądnąć raport natychmiast po wykonaniu ręcznie uruchamianego zadania skanowania należy kliknąć polecenie “Pokaż plik raportu” – znajdujący się na ekranie “Skanuj natychmiast” – po zakończeniu takiego zadania.

Aby przeglądać raport utworzony przez jedną z osłon działających w czasie rzeczywistym należy przejść do głównego ekranu danej osłony a następnie kliknąć pasek “Ruch przechodzący przez osłonę”. Następnie należy kliknąć polecenie “Pokaż plik raportu” u dołu ekranu.

Plik raportu