Działania

Na tym ekranie można wskazać działania które powinny zostać podjęte automatycznie po każdym wykryciu wirusa, potencjalnie niepożądanego programu (PNP) lub podejrzanego pliku.

Domyślne działanie to przeniesienie do folderu “Kwarantanna”. Jeśli użytkownik pozostawi je jako wybrane działanie, wszelkie podejrzane pliki będą automatycznie przenoszone do kwarantanny.

Użytkownik może też wybrać inne działanie, które avast! spróbuje wykonać automatycznie, mianowicie: Napraw, Usuń, Brak działań lub Zapytaj.

Jeśli wybrano “Zapytaj”, program zapyta o potwierdzenie działania podejmowanego w chwili wykrycia wirusa, potencjalnie niepożądanego programu lub podejrzanego pliku.

Można również wskazać alternatywne działanie z tej samej listy opcji, które powinny zostać wykonane, jeśli preferowane działanie nie może być wykonane.

Opcje:

U dołu ekranu dostępne są dwa pola wyboru pod nagłówkiem “Opcje”:

  • Pokaż okno powiadomienia, gdy działanie zostaje podjęte. Jeśli zostanie zaznaczone to pole wyboru, użytkownik zobaczy na ekranie komunikat informujący, kiedy wskazane działanie zostało podjęte.
  • W razie konieczności wykonaj działanie przy następnym uruchomieniu systemu. Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, ale avast! nie był w stanie wykonać wskazanego działania, program spróbuje wykonać to działanie ponownie po następnym uruchomieniu komputera. Może się tak zdarzyć np. wtedy, gdy plik jest używany i nie może być usunięty lub przeniesiony.

Dostępne są również opcje dodatkowe, określające sposób postępowania z zainfekowanymi archiwami:

W konfiguracji domyślnej, po wykryciu zainfekowanego pliku w archiwum avast! podejmuje próbę usunięcia takiego pliku.

Jeśli pliku nie da się usunąć, można skonfigurować program avast! tak, by usuwał plik archiwum, w którym mieści się zarażony plik.

Można również wybrać opcję, która nakazuje usunięcie całego archiwum zawsze wtedy, gdy w jego wnętrzu wykryty zostanie zarażony plik.

Działania