Czułość

Na tym ekranie można dostosować podstawową czułość, która określa jak dokładnie pliki będą skanowane. Można również ustawić czułość analizy heurystycznej.

Oprócz standardowego procesu skanowania plików na obecność znanego złośliwego oprogramowania, program avast! przeprowadza także analizę heurystyczną w celu zidentyfikowania potencjalnie złośliwego, ale jeszcze nie znanego oprogramowania. W ramach analizy moduł poszukuje pewnych cech charakterystycznych, które mogą być znakiem potencjalnego zarażenia: Czułość analizy heurystycznej można dostosować klikając na pomarańczowe paski, aby zmienić jej poziom na Niski, Normalny lub Wysoki. Analizę heurystyczną można również wyłączyć. Zwiększenie czułości zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia wirusa, ale zwiększa także prawdopodobieństwo “fałszywych alarmów”.

Jeśli okaże się, że avast! wyszukał dużą liczbę czystych plików i uznał je za podejrzane (tzw. “fałszywe alarmy”), możliwe że czułość analizy została ustawiona zbyt wysoko. Obniżenie czułości analizy heurystycznej powinno spowodować zmniejszenie liczby plików uznawanych za podejrzane, ale obniży także szanse wykrycia rzeczywistych wirusów.

Jeśli zaznaczone zostanie pole wyboru “Użyj emulacji kodu” i avast! wykryje jakiś podejrzany kod w pliku, program spróbuje uruchomić ten kod w wirtualnym środowisku, by określić jego zachowanie. Jeśli wykryte zostanie potencjalnie szkodliwe zachowanie, plik zostanie potraktowany jako wirus. Uruchomienie kodu w środowisku wirtualnym oznacza, że nawet jeśli kod jest szkodliwy, nie będzie mógł spowodować żadnych szkód.

Podstawową czułość skanowania można regulować zaznaczając lub usuwając zaznaczenia następujących pól wyboru:

  • Testuj całe pliki (może wolno działać w przypadku dużych plików) – Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje skanowanie całych plików, a nie tylko tych części plików, na które zwykle mają wpływ wirusy. Większość wirusów lokuje się albo na początku pliku, albo na jego końcu. Zaznaczenie tego pola wyboru wywoła zatem bardziej dokładne skanowanie, ale jednocześnie spowolni proces skanowania.
  • Ignoruj preselekcję rozpoznawania wirusów – Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, wszystkie pliki będą badane na zgodność z wszystkimi bieżącymi definicjami wirusów. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, pliki będą badane tylko na zgodność z definicjami tych wirusów, które za cel obierają sobie konkretny typ plików. Dla przykładu, program nie będzie szukał wirusów zwykle atakujących pliki z rozszerzeniem “.exe” w plikach z rozszerzeniem “.com”.

Zaznaczenie pola wyboru “Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP)” umożliwia skanowanie w poszukiwaniu programów, które użytkownik mógł nieświadomie pobrać z sieci. Zwykle są to programy wykorzystywane do rozpowszechniania reklamy lub zbierania informacji o sposobie korzystania z Internetu przez użytkownika programu.

Zaznaczając pole wyboru “Śledź łącza w trakcie skanowania” można zadbać o to, by elementy docelowe dowolnych łączy do systemu plików będą również skanowane na obecność szkodliwej zawartości. Jeśli zaznaczone zostanie to pole, skanowana będzie również zawartość dowolnego katalogu, do którego użytkownik zostaje przekierowany ze skanowanego katalogu.

Czułość