Ustawienia Osłony systemu plików

Ustawienia ogólne

  • Skanuj dokumenty podczas otwierania – Pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli wszystkie dokumenty mają być skanowane w chwili ich otwarcia.
  • Skanuj pliki podczas zapisywania – Jeśli pole jest zaznaczone, wszystkie pliki będą skanowane w chwili ich tworzenia lub modyfikowania i zapisu na dysku.

Ustawienia podstawowe