Monitorowanie zachowań – ustawienia zaawansowane

Ustawienia ogólne:

Tutaj można określić typy aktywności, które będą monitorowane oraz działania, które zostaną podjęte, jeśli taka aktywność zostanie wykryta. Domyślne działanie to “Decyduj automatycznie”, co oznacza, że avast! będzie decydował na podstawie szeregu kryteriów, czy zezwolić na dane działanie. Klikając strzałkę rozwijaną można jednak sprawić, że dana aktywność będzie zawsze dopuszczana (“Zezwól”) lub zawsze blokowana (“Blokuj”), albo że program w każdym przypadku będzie pytał (“Zapytaj”), jakie działanie podjąć. Jeśli użytkownik zmieni ustawienia na “Zapytaj”, za każdym razem, gdy taka aktywność zostanie wykryta program wyświetli komunikat pytający użytkownika o potwierdzenie, czy na nią zezwolić, czy też nie.

Zaufane procesy:

Na tym ekranie można określić, które procesy (programy, pliki, itd.) są godne zaufania i zawsze należy zezwalać na ich kontynuowanie. Niektóre programy mogą zachowywać się w sposób, który program avast! uzna za podejrzany, ale jeśli zostaną wskazane jako “zaufane”, program będzie automatycznie zezwalał na ich działania.

Aby dodać zaufany proces, należy kliknąć przycisk “przeglądaj”, aby odszukać go w systemie, a następnie kliknąć “Dodaj”. Aby usunąć zaufany proces, należy go kliknąć jeden razy, by został podświetlony, a następnie kliknąć przycisk “usuń”.

Ustawienia zaawansowane