Praca z plikami w Kwarantannie

Pliki w Kwarantannie należą do jednej z dwóch kategorii:

  • pliki zarażone lub podejrzane – pliki przeniesione do kwarantanny przez program avast! na podstawie ustawień skanowania lub zgodnie z poleceniem użytkownika
  • pliki użytkownika – pliki przeniesione przez użytkownika do kwarantanny.

Jeśli użytkownik wybierze plik klikając go jeden raz, może wyświetlić dostępne opcje klikając prawym klawiszem myszy. Wyświetlona zostanie lista opcji:

  • Usuń – polecenie nieodwracalnie usuwa plik, tj. nie jest on po prostu przenoszony do kosza.
  • Przywróć – Polecenie przenosi plik z kwarantanny w miejsce, gdzie się pierwotnie znajdował.
  • Wydobądź – Polecenie kopiuje plik do wybranego folderu.
  • Skanuj – Polecenie wywołuje ponowne przeskanowanie pliku na obecność znanych wirusów.
  • Wyślij do laboratorium badającego wirusy – opcja ta umożliwia wysłanie pliku do laboratorium wirusowego avast!, np. w sytuacji, gdy użytkownik uznał, że plik został niepoprawnie rozpoznany jako zarażony. Do pliku należy dołączyć możliwie dużo informacji, w tym nazwę pliku/programu, numer wersji oraz powód, dla którego użytkownik uważa, że plik lub program został fałszywie rozpoznany jako wirus.
  • Właściwości – Kliknięcie tej opcji wyświetla informacje o pliku i umożliwia dodanie komentarza zawierające szczegółowe informacje.
  • Dodaj – Polecenie umożliwia użytkownikowi przeglądanie systemu i wybór innych plików, które mają zostać przeniesione do Kwarantanny.
  • Odśwież wszystkie pliki – Odświeża listę plików w folderze Kwarantanny, np. wtedy, gdy nowy plik został przeniesiony do kwarantanny, ale podgląd listy plików w Kwarantannie nie został jeszcze uaktualniony.

Uwaga – Pliki w Kwarantannie nie mogą zostać uruchomione. Jeśli użytkownik dwukrotnie kliknie plik, przypadkowo lub umyślnie, plik nie zostanie uruchomiony. Zamiast tego wyświetlone zostaną właściwości pliku. Jest to prosta funkcja zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem zarażonych plików, co może potencjalnie doprowadzić do uszkodzenia komputera.

Praca z plikami w Kwarantannie