WebRep

Moduł WebRep programu avast! jest instalowany opcjonalnie podczas instalacji programu antywirusowego avast!. Alternatywnie, można go zainstalować później wybierając w interfejsie programu zakładkę “Dodatkowa ochrona” a następnie WebRep i klikając “Instaluj”. Tutaj można również zobaczyć – przed zainstalowaniem modułu – czy obsługiwana jest zainstalowana przeglądarka internetowa.

WebRep pracuje w oparciu o informacje otrzymywane z globalnej społeczności użytkowników programu avast! i dotyczące zawartości i bezpieczeństwa odwiedzanych portali, a zbierane w celu polepszenia doświadczeń internetowych wszystkich użytkowników. Użytkownik może podzielić się własnymi ocenami oddając “głos” w sprawie zawartości i bezpieczeństwa odwiedzanych stron (patrz poniżej).

Gdy użytkownik odwiedzi jakiś portal, wyświetlona zostanie sekwencja trzech pasków (czerwony, żółty lub zielony), które informują go o ocenie danego portalu. Gdy użytkownik dokonuje przeszukiwania sieci za pomocą jednej z popularnych wyszukiwarek, ujrzy te same wskaźniki kodowane kolorem obok każdego portalu na liście wyników.

Kolor wskaźnika mówi, czy portal otrzymał ocenę “dobry” (zielony), “średni” (żółty), czy też “zły” (czerwony). Liczba podświetlonych pasków wskazuje poziom oceny. Jeden, dwa lub trzy podświetlone paski odpowiadają małej, ograniczonej lub dużej liczbie głosów.

Kliknięcie kolorowego wskaźnika otwiera okienko zawierające więcej informacji na temat tego, jak portal został oceniony. W tym okienku użytkownik może również złożyć własny głos.

Po lewej wyświetlana jest ocena ogólna. Pod oceną wyświetlane są mniejsze ikonki, które odpowiadają kategoriom, do których należy dany portal.

Po prawej użytkownik może złożyć własny głos. Tutaj wyświetlany jest pojedynczy pasek, podzielony na pięć kolorowych segmentów, których można użyć do przypisania danej domenie bardziej szczegółowej oceny. Poniżej tego paska wyświetlane są znów ikony kategorii. Należy kliknąć jedną lub kilka ikon, by przypisać domenę odpowiadającym jej kategoriom. Następnie należy kliknąć “Głosuj”, aby przesłać własną ocenę.

WebRep