Wykluczenia

Na tej stronie wskazuje się pliki, które nigdy nie powinny być uruchamiane w trybie wirtualizacji. Wystarczy kliknąć przycisk przeglądania a następnie odszukać i wybrać plik lub ścieżkę, które powinny zostać wykluczone. Aby usunąć plik lub ścieżkę z listy wykluczeń wystarczy kliknąć przycisk usuwania.

Wykluczenia