Plik raportu

Na tym ekranie można zdecydować, by tworzony był raport po uruchomieniu aplikacji w trybie wirtualizacji. Można określić typ pliku raportu (zwykły tekst lub xml) oraz okres, przez który raport powinien być przechowywany.

Raport będzie zawierał podstawowe informacje o aplikacji, które są uruchamiane w trybie wirtualizacji, datę i godzinę uruchomienia aplikacji w trybie wirtualizacji oraz szczegółowe dane o działaniach wykonywanych, gdy program pracował w trybie wirtualizacji.

Plik raportu zapisywany jest w katalogu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software\Avast\report (Windows 2000 i Windows XP) lub w katalogu C:\ProgramData\AVAST Software\Avast\report (Windows Vista, Windows 7).

Plik raportu