Parametry

  • Zaznaczając pole wyboru “Automatycznie wykrywaj domyślne lokalizacje zapisywanych/pobieranych plików i zapisuj pliki w tych lokalizacjach poza strefą bezpieczną [sandbox]” użytkownik może sprawić, że pliki zapisane lub pobrane podczas pracy w strefie bezpiecznej będą zapisywane poza strefą bezpieczną. Innymi słowy, proces zapisywania lub pobierania plików do tych lokalizacji nie będzie wirtualizowany. Pole to jest zaznaczane w konfiguracji domyślnej, ale jeśli usunąć zaznaczenie, wszelkie pliki, które użytkownik zapisuje lub pobiera podczas pracy w trybie wirtualizacji nie będą w rzeczywistości zapisywane.
  • Użytkownik może również sprawić, że aplikacje uruchamiane w strefie izolowanej będą oznaczane czerwonym obramowaniem wokół okna aplikacji. W ten sposób użytkownik widzi wyraźnie, czy aplikacja pracuje w strefie izolowanej.
  • Opcjonalnie można również zdecydować, by w nazwie aplikacji pracującej w strefie izolowanej wyświetlana była specjalna etykieta.
  • Zaznaczając pole “Zintegruj z menu kontekstowym …” na ekranie Parametry można dodać opcję wirtualizacji do menu kontekstowego, wywoływanego prawym klawiszem myszy. Można dodać tę opcję dla wszystkich użytkowników, albo dla użytkowników z uprawnieniami administratora. To zaś umożliwia użytkownikowi uruchamianie aplikacji w strefie izolowanej po prostu przez kliknięcie jej prawym klawiszem myszy i wybranie polecenia “Uruchom w trybie wirtualizacji”.

U dołu ekranu dostępne są dodatkowe ustawienia dla PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH.

W normalnej sytuacji, przy każdym uruchomieniu aplikacji w strefie izolowanej, avast! tworzy specjalny obszar przechowywania w strefie izolowanej dla tej aplikacji oraz do przechowywania wirtualizowanych plików/katalogów. Ten izolowany obszar przechowywania zostaje później usunięty po zamknięciu aplikacji. Jeśli zaznaczone zostanie pole “Przechowuj pliki w specjalnym magazynie w strefie bezpiecznej [sandbox] (zawartość nie będzie usuwana automatycznie)”, dla przeglądarek internetowych wykorzystywany będzie całkiem osobny izolowany obszar przechowywania i nie będzie on automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki. Oznacza to, że po następnym uruchomieniu, przeglądarka będzie wykorzystywała ten sam izolowany obszar przechowywania co w poprzedniej sesji, co usprawni działanie przeglądarki.

Tutaj można wskazać niektóre opcje, które nie powinny być wirtualizowane podczas korzystania z przeglądarki internetowej w strefie izolowanej, np. zakładki, historia przeglądanych stron, pliki “ciasteczek” [cookies]. Oznacza to, że nawet wtedy, gdy przeglądarka będzie uruchamiana w strefie izolowanej, opcje te nie będą wirtualizowane i będą dostępne dla każdej innej sesji przeglądania stron, która jest lub zostanie otwarta później, czy to w strefie izolowanej, czy też poza nią.

Parametry wirtualizacji