Dostęp do Internetu

Tutaj można zdefiniować, którym (jeśli jakimkolwiek) aplikacjom w trybie wirtualizacji zezwala się na dostęp do Internetu.

Można wybrać opcje “Zezwól na wszystkie” lub “Blokuj wszystkie”, albo też można wyszczególnić pewne aplikacje, które będą miały dostęp do Internetu, a wszystkie pozostałe będą automatycznie blokowane. Dla przykładu, można zezwolić na dostęp do sieci wszystkim przeglądarkom sieciowym, albo zdefiniować inne konkretne aplikacje klikając pole “Wybierz dodatkowe aplikacje” i za pomocą przycisku przeglądania lokalizując i wybierając aplikacje, które mają mieć dostęp do Internetu.

Dostęp do Internetu