Strefa izolowana Sandbox

Strefa izolowana Sandbox to specjalna funkcja zabezpieczająca programu avast!, która umożliwia przeglądanie stron internetowych lub ręczne uruchamianie innych aplikacji w całkowicie bezpiecznym środowisku, izolowanym od reszty systemu.

Jest to szczególnie użyteczne podczas odwiedzania potencjalnie zainfekowanych stron lub jeśli użytkownik podejrzewa, że dana aplikacja może być zainfekowana. Wtedy może uruchomić program wewnątrz strefy izolowanej w celu określenia, czy jest bezpieczny, czy nie, a jednocześnie zachować pełną ochronę przed wszelkimi złośliwymi działaniami, które taki program może próbować wykonać.

Aby uruchomić aplikację lub przeglądać strony w sieci przeglądarką uruchomioną w strefie izolowanej wystarczy kliknąć “Uruchom proces wirtualizowany” a następnie przejrzeć pliki na komputerze w celu odszukania odpowiedniej aplikacji, np. przeglądarki Internet Explorer. Następnie przeglądarka lub inna aplikacja otworzy się w specjalnym oknie z czerwonym obramowaniem, które wskazuje, że uruchomiona została w strefie izolowanej.

W sekcji Ustawienia zaawansowane można również wskazać aplikacje, które zawsze powinny być uruchamiane w trybie wirtualizacji oraz aplikacje zaufane, które nigdy nie powinny być wirtualizowane.

Menu kontekstowe

Zaznaczając pole “Zintegruj z menu kontekstowym …” na ekranie Parametry można dodać tę opcję do menu kontekstowego, wywoływanego prawym klawiszem myszy. Można dodać tę opcję dla wszystkich użytkowników, albo dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

Wtedy można uruchomić aplikację w strefie izolowanej po prostu klikając ją prawym klawiszem myszy i wybierając polecenie “Uruchom w trybie wirtualizacji”.

Jeśli aplikacja powinna być uruchamiana w strefie izolowanej przy każdym jej uruchomieniu, należy wybrać “Zawsze uruchamiaj w strefie izolowanej” a dana aplikacja zostanie dodana do listy aplikacji na ekranie Ustawień zaawansowanych, które zawsze powinny być uruchamiane w trybie wirtualizacji. Przy każdym uruchomieniu, okno aplikacji obramowane jest czerwoną obwódką, co wskazuje, że aplikacja pracuje w strefie izolowanej.

Kliknięcie prawym klawiszem myszy aplikacji już pracującej w menu kontekstowym otwiera nowe menu kontekstowe, które umożliwia jednorazowe uruchomienie tej aplikacji poza strefą izolowaną lub, alternatywnie, całkowite usunięcie jej ze strefy izolowanej, tak by za każdym razem była uruchamiana w normalnym środowisku.

Ustawienia podstawowe