Osłona antyspamowa – ustawienia podstawowe

Na stronie głównej można ustawić czułość skanowania na poziomie Niskim, Średnim lub Wysokim. Program avast! przeprowadzi analizę heurystyczną wszystkich przychodzących wiadomości w celu wykrycia poczty śmieciowej (spamu). Analiza heurystyczna obejmuje dużą liczbę testów opartych o elementy lub zachowania typowe dla spamu, a poziom czułości określa jaka liczba testów musi zakończyć się niepowodzeniem, by wiadomość pocztowa została uznana za spam. Im wyższa czułość, tym wyższy “próg przejścia”, a zatem tym większa liczba wiadomości pocztowych, które nie przejdą testu heurystycznego i będą traktowane jako spam.

Jeśli okaże się, że dużo “czystych” wiadomości przesyłanych jest do folderu ze spamem, problem można rozwiązać obniżając czułość analizy heurystycznej.

Ustawienia podstawowe