Blokowanie witryn

Na tej stronie można wprowadzić adresy URL dowolnych stron WWW, które powinny być blokowane, tak by nie mogły być oglądane za pomocą przeglądarki na danym komputerze. Funkcję tę można wykorzystywać do blokowania dostępu do stron, które mają pozostać niedostępne dla dzieci lub innych użytkowników, np. stron dla dorosłych.

Blokowanie witryn