Ustawienia modułu AutoSandbox

Tutaj można zmienić “Tryb AutoSandbox” na “Automat”, by podejrzane aplikacje były automatycznie uruchamiane w strefie izolowanej Sandbox.

Można również wykluczyć określone pliki z uruchamiania w strefie izolowanej. Należy kliknąć “Wpisz ścieżkę” a następnie kliknąć przycisk “Przeglądaj”, by wybrać pliki, które mają zostać wykluczone z takiej ochrony.

Aby całkowicie wyłączyć moduł AutoSandbox, wystarczy usunąć zaznaczenie pola wyboru “Włącz AutoSandbox”.

Ustawienia