Viruskiste/karanteneomrade

Viruskisten/karanteneomrade kan sees pa som en mappe pa harddisken med spesielle egenskaper, som gjor mappen til et trygt, isolert sted for lagring av potensielt skadelige filer. Du kan jobbe med filene i viruskisten/ karanteneomrade, med noen fa sikkerhetsrestriksjoner.

I hovedsak er viruskisten/karanteneomrade fullstendig isolert fra resten av operativsystemet. Ingen prosesser utenfor, for eksempel et virus, kan fa tilgang til filene inne i viruskisten/karanteneomrade og siden filer innenfor ikke kan kjores, er det heller ingen fare i a lagre filer der.

Som et resultat av sine unike egenskaper, er viruskisten/karanteneomradet veldig et effektivt omrade som kan derfor brukes til ulike formal:

  • Lagring av virus – hvis avast! finner et virus, og du av en eller annen grunn bestemmer deg for ikke a slette det, vil du bli tilbudt muligheten til a flytte den til viruskiste/karanteneomradet. Med viruset i viruskiste/ karanteneomradet, kan du vare sikker pa at det ikke kan kjores ved uhell eller pa annen mate.
  • Lagring av mistenkelige filer – viruskisten/karanteneomradet er nyttig for lagring av mistenkelige filer for senere analyser.
  • Lagre kopier av andre filer som ma holdes atskilt fra resten av systemet.

Overview