Arbeide med filer i kisten/karanteneomradet

Disse filene havner i en av to kategorier:

  • Infiserte eller mistenkelige filer – filer flyttes til karanteneomradet i avast! i samsvar med skanneinnstillingene eller slik brukeren instruerer
  • Bruker filer – filer overfores til karanteneomradet av brukeren.

Hvis du velger en fil ved a klikke én gang pa den, kan du se alternativene som er tilgjengelig ved a hoyreklikke pa musen, som da vil apne listen over alternativene:

  • Slett – dette vil slette filen irreversibelt dvs. den vil ikke bare flyttes til papirkurven.
  • Gjenopprett – dette vil flytte filen fra karanteneomradet og tilbake til sin opprinnelige plasseringen.
  • Pakke ut – dette vil kopiere filen til valgt mappe.
  • Skanne – dette vil pa nytt soke gjennom filen etter kjente virus.
  • Send til virus lab – med dette alternativet, kan du sende en fil til avast! virus lab, for eksempel, hvis du mener det er feil at filen er identifisert som infisert. Vennligst legg til sa mye ekstra informasjon som mulig, inkludert navnet pa filen /programmet, versjonsnummer, og grunnen til at du tror filen eller programmet ikke burde ha vart oppdaget som infisert.
  • Egenskaper – ved a klikke pa denne, kan du fa mer informasjon om filen og du kan ogsa legge til en kommentar a gi flere detaljer.
  • Legg til – gir deg mulighet til a bla gjennom systemet, og velge andre filer som skal legges til karanteneomradet.
  • Oppdater alle filer – oppdaterer listen over filer i karanteneomradet, for eksempel hvis en ny fil er flyttet til hit, men at synlig liste over filene enna ikke har blitt oppdatert.

Viktig – filer i karanteneomradet kan ikke kjores. Hvis du dobbeltklikker pa en fil, ved et uhell eller pa en annen mate, vil du ikke kunne kjore den. I stedet vil filens egenskaper vises. Dette er en enkel sikkerhetsfunksjonen for a hindre at infiserte filer kjores ved uhell og potensielt forarsaker skade pa datamaskinen.

Arbeide med filer i karanteneomradet/kisten