Grunnleggende innstillinger for Antispam

Pa hovedsiden er det mulig a sette skanne folsomhet som Lav, Medium eller Hoy. avast! vil utfore en heuristisk analyse av all innkommende post for a identifisere mulige spam – den heuristiske analysen omfatter et stort antall tester basert pa typisk spaminnhold eller adferd og folsomhetsnivaet vil bestemme hvor mange prover som matte mislyktes for en melding vurderes som spam. Jo hoyere folsomhet, jo hoyere “Bestatt”, derfor hoyere antall e-poster som vil mislykkes for heuristisk test og vil bli behandlet som spam.

Hvis du oppdager at mange “rene” meldinger blir sendt til spam mappe, kan dette loses ved a redusere heuristisk folsomhet.

Grunninnstillinger