Hovedinnstillinger – Antispam

Pa denne siden kan du justere innstillingen pa folsomheten i skanningen i tillegg til andre handlinger som kan iverksettes automatisk:

  • Merke i emnefeltet av spam/uonskede meldinger – du kan ogsa spesifisere at en tekstmelding skal settes inn i emnefeltet i en melding som er registrert som spam av avast!. Dersom boksen er avmerket, vil delteksten “*** SPAM ***” bli satt inn i emnefeltet. Hvis du vil endre meldingen, klikk pa “Ekspert innstillinger” og skriv inn onsket melding i boksen.
  • Legg til mottakere av utgaende e-post til hvitelisten automatisk – som standard, vil adresser du sender e-post til, automatisk bli lagt til i hvitelisten, slik at pafolgende svar ikke vil bli behandlet som spam. Denne boksen er derfor alltid merket av som standard.
  • Hent nye regler? – Her kan du angi hvor ofte avast! skal sjekke oppdateringer til de regler som brukes til a identifisere potensiell spam. Selv om standarden er hvert 5. minutt, betyr det ikke at det faktisk vil vare en oppdatering hvert 5. minutt. Vanligvis er oppdateringer mye mindre hyppig, men ved a sjekke regelmessig, kan du sorge for at du alltid vil ha de mest oppdaterte reglene for a identifisere mulige spam.
  • Aktiver LiveFeed – Hvis dette er avkrysset, vil avast! kontrollere alle innkommende e-poster mot en online database over globale spam-meldinger for det gjennomfores heuristiske og andre kontroller. De fleste spam-meldinger blir oppdaget pa denne maten, sa det anbefales a la denne boksen vare krysset av. Mengden data som overfores er svart liten, men hvis du trenger a minimere mengden data som overfores, kan dette vare avmerket, selv om dette vil resultere i en lavere spam oppdagelsesrate.

Hvis du bruker MS Outlook som e-postklient, kan du ogsa angi navnet pa mappen som spam e-post skal flyttes til etter at det er bekreftet som spam. Denne mappen vil automatisk bli opprettet nar det er nodvendig og lagt til i mappestrukturen i Outlook.

Hovedinnstillinger