Skanning fra utforsker’s konteksmeny

Dette gir mulighet til a skanne en onsket fil uten a apne hovedprogrammets grensesnitt eller uten a kjore en skanning fra kommandolinjen.

For a skanne en onsket fil, hoyreklikker du pa filen for a apne kontekstmenyen og velg alternativet “Skanne “.

For a legge denne skanningen til listen over forhandsdefinerte skanninger pa “Skann Na siden”, gar du til programinnstillinger og merker av for “Vis spesielle skanninger i avast! brukergrensesnittet “. Du vil da kunne fa tilgang til og justere skanneparametrene etter behov.

Windows Explorer scan