Skanneinnstillinger – Handlinger

I dette skjermbildet kan du angi tiltak som bor tas automatisk nar et virus, eller potensielt uonsket program (PUP), eller mistenkelig fil blir oppdaget.

Standardhandlingen er “Ingen handling” og hvis dette er uendret, vil eventuelle mistenkelige filer bli rapportert pa slutten av skanningen, og du vil ha muligheten da til a handtere dem individuelt – f.eks. a slette dem, flytte dem til viruskisten/karanteneomradet, eller a ikke gjore noe.

Alternativt kan du velge en handling som avast! vil forsoke a utfore automatisk – reparasjon, flytt til kisten/karanteneomradet, eller slett.

Hvis noe er valgt, kan du angi en alternativ handling som skal utfores hvis forste handlingen svikter.

Alternativer:

  • Om nodvendig, utfores den valgte handlingen ved neste omstart av systemet. Hvis dette er krysset og handlingen ikke kunne fullfores, vil avast! forsoke a utfore handlingen igjen neste gang datamaskinen startes pa nytt. Dette kan skje, for eksempel der en fil var i bruk og ikke kunne slettes eller flyttes.

Det finnes ogsa flere alternativer for a handtere smittede arkiver:

vanligvis, hvis en infisert fil blir oppdaget i en arkivfil, vil avast! prove a fjerne den.

Du kan videre angi at hvis den infiserte filen ikke kan fjernet, at avast! bor fjerne arkivet (overordnet arkiv) inni det arkivet den infiserte filen ligger.

Alternativt kan du angi at hver gang en infisert fil blir oppdaget inne i et arkiv, vel sa skal hele arkivet alltid fjernes.

Handlinger