Skanneinnstillinger – Ekskluderinger

Her kan du angi eller endre noen steder som ikke skal skannes. Merk imidlertid at unntakene som er spesifisert her vil ikke gjelde for alle andre manuelle eller planlagte sok, eller i sanntidsskjoldet.

For a ekskludere filer fra a bli skannet ved alle deler av avast!, inkludert manuell og planlagte skanner, og i sanntidsskjoldet, er det nodvendig a spesifisere filer eller omrader som skal ekskluderes i de generelle programinnstillingene.

For a ekskludere et sted eller en fil, klikker du forst i boksen der det star og deretter enten skrive inn plasseringen eller filen som onskes ekskludert, eller alternativt, klikk pa “bla-knappen, merk av i boksen ved siden av plasseringen eller filen som skal ekskluderes, og deretter klikker du “ok”.

Hvis du onsker a ekskludere en mappe, inkludert dens undermapper, er det nodvendig a legge til “\*” pa slutten av mappenavnet f.eks. C:\Windows\*.

Hvis du vil fjerne et sted eller en fil fra listen med utelukkelser, klikker du én gang og for a velge den, klikk sa pa “slett” knappen.

Ekskluderinger