Skanning ved oppstart

Det er mulig a planlegge at en skanning utfores automatisk nar systemet starter pa nytt dvs., for operativsystemet er aktivt. Dette er nyttig hvis du har mistanke om at et virus kan ha blitt installert pa datamaskinen, som vil fore til at viruset oppdages for det er aktivert og for den kan gjore skade pa datamaskinen din.

I tillegg til skanning av oppstartssektoren, kan du ogsa angi andre omrader som skal skannes automatisk nar systemet startes pa nytt.

Du kan justere den heuristiske folsomheten ved a klikke pa den oransje arkfanen og der endre folsomhet til Lav, Normal eller Hoy, eller du kan sla den helt av. Den heuristiske analysen omfatter et stort antall tester basert pa typiske virusinnhold eller type adferd og folsomhetsnivaet vil bestemme hvor mange prover/tester som ma mislykkes for at filen skal betraktes som infisert. Jo hoyere folsomhet, jo hoyere “bestattkarakter”, altsa jo hoyere er sjansen for at en fil vil mislykkes i en heuristisk test og vil bli rapportert som et potensielt virus.

Som standard skanner programmet automatisk for potensielt uonskede programmer og skanner ogsa inni arkivfiler, men hver av disse funksjonene kan slas av ved a fjerne avkryssingen i det aktuelle alternativet.

Tilslutt, klikk pa “Planlegg na” og skanningen vil starte automatisk ned neste omstart av datamaskinen.

Skanning ved oppstart