Opprette en egendefinert skanning

Ved a klikke pa knappen “Opprett egendefinert skanning”, kan du selv definere en ny skanning med egne parametre.

Som standard, er det angitt at “Alle harddisker” skal skannes. For a velge nye omradet som skal skannes, er det bare a apne rullegardinmenyen og velg ytterligere omrader som skal skannes. Hvis du vil fjerne et omrade, klikker du pa det én gang og deretter “slett”. Du kan ogsa angi hvordan avast! kan gjenkjenne potensielt mistenkelige filer som skal skannes, enten ved a sjekke filtype eller ved a sjekke det faktiske innholdet.

Hvis “innhold” er valgt, vil avast! se gjennom innholdet i hver fil for a finne ut hvilken type fil det er og om den bor skannes.

Hvis “filtype” er valgt, er det standard at filer av typen “exe”, “com”, “bat” osv. vil skannes. Du kan legge til andre filtyper ved a klikke pa “velg flere omrader” og skrive inn onsket filtype i boksen. Klikk deretter OK. Hvis du vil fjerne en filtype, klikker du pa den typen en gang og deretter “slett”.

Pa denne siden kan du ogsa fa tilgang til andre innstillinger, for eksempel, hvis du vil planlegge en vanlig skanning eller en skanning til a kjore bare én gang pa et bestemt tidspunkt, hvis du vil ekskludere bestemte mapper eller filer fra a bli skannet, eller hvis du vil definere hvilke tiltak som skal tas i tilfelle at et virus er oppdaget – se avsnittet “Skanneinnstillinger”.

Creating a custom scan